Roman Ďurček

Art


 

Vzdelanie:

 • 2006- 2010  Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany
 • 2011- 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta výtvarných umení-ukončené Bc. štúdium
 • Odbor: maľba , vedenie akademickým maliarom, prof. Ľudovítom Hološkom
 • 2015 Pokračovanie v Mgr. štúdiu, odbor- Voľné výtvarné umenie- pod vedením prof. Ľ. Hološku

Výstavy:  

 • 1. Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch- Spoločná výstava Romana Ďurčeka a Miloša Grežďa. Výstava 14.02.2014- 14.03.2014. 
 • Kurátorka: Zuzana Godálová
 • 2. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 91101 Trenčín, Slovakia
 • Predajná výstava spojená s aukciou výtvarných diel pre ALIIS, denný stacionár s chránenou dielňou pre ľudí s mentálnym postihnutím, 11. december 2014, Hostiteľka Barbora Tomanová
 • 3. Výstava v Poľsku Toruniou- Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air
 • 4. We klady -post galery- od 11.07-26.07.2015 v Spišskej Novej Vsi- skupinová výstava 4 umelcov
 • 5, Výstava Piešťany: Young art show 8. skupinová výstava 2. október- 31. október 20015
 • Kurátor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Ocenenie za rok 2016

 • Názov ocenenia: 1. miesto- spoločná výstava 16 - tich autorov Výnimočnosť všednosti /Sympózium umelcov v Plaveckom Štvrtku/
 • Inštitúcia, ktorá ocenenie udelila: DOM- festival 2016, Bratislava Rača
 • Dátum udelenia ocenenia: 05.06.2016

Výstavy, festivaly  za rok 2016

 • Názov výstupu:  Festival- Výnimočnosť všednosti
 • Miesto konania výstupu (inštitúcia a pod.): Bratislava Rača
 • Dátum konania: 05.06.2016
 • Charakteristika výstupu (skupinová výstava 16- tich autorov.)

 • Názov výstupu: Znehybnenie
 • Miesto konania výstupu (inštitúcia a pod.): Mini kino Ostrava
 • Dátum konania:20.11.- 19.12.2016
 • Kurátor: doc. Miroslav Zelinský, CSc.
 • Charakteristika výstupu: samostatná výstava

 • Názov výstupu: Znehybnenie
 • Miesto konania výstupu (inštitúcia a pod.): Klub Atlantik Ostrava
 • Dátum konania: 20.12.2016 - ešte trvá/február 2017/
 • Kurátor: doc. Miroslav Zelinský CSc.
 • Charakteristika výstupu samostatná výstava

Certifikáty:

Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea" 11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner - Katy Rybackie, Poland 30.04.-10.05.2013